Location: Home
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
June 05. 2021 20:33:16

Home

Info, rondleidingen en inschrijvingen juni en vakantieregeling zomer 2021


COVID-19

Beslisboom COVID-19 (update 23 januari)

De scholen blijven open maar wat doe je

- als je kind kwetsbaar is voor corona?- als je kind in contact kwam met iemand die corona heeft?
- als je kind ziek is?
 

Het antwoord op deze vragen vind je in de beslisboom COVID-19 (update 23 januari)
- voor kleuters
- voor leerlingen in het lager onderwijs 

Met vriendelijke groet,
de directie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: infoboekje voor nieuwe leerlingen.

infoboekje

Volg ons op de facebookpagina

INSCHRIJVINGEN 2020-2021

voldoende plaatsen in De Berk, voor elk type


 

Een afspraak voor meer informatie en een bezoek aan school kan gemaakt

worden via het secretariaat (011/22 98 93) of via school@deberk.be 

Wat betekent het M-decreet voor onze school?

De invoering van het M-decreet heeft gevolgen voor het gewoon onderwijs 
maar dat betekent zeker niet dat leerlingen die het moeilijk blijven 
hebben in het gewoon onderwijs de overstap naar het buitengewoon onderwijs 
niet meer kunnen maken.

Indien uw kind toch extra zorg(en) nodig zou hebben dan kan “De Berk” nog 
altijd een oplossing bieden voor uw kind en voor uw bezorgdheid.

Spreek iemand van het CLB aan of maak een afspraak om eens te luisteren en 
een kijkje te komen nemen in onze school.

Welkom!

School DE BERK

Kloosterbeekstraat 7

3500 Hasselt

Tel (011)22 98 93

school@deberk.be

Submenu

top volgende