Location: Home
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
October 13. 2020 21:53:44

Home

Vragenlijst voor ouders op vraag van de onderwijsinspectie.

Beste ouder,

Binnenkort voert de onderwijsinspectie een doorlichting uit in onze school.
Door de aanslepende coronacrisis en de bijhorende veiligheidsmaatregelen
kunnen de onderwijsinspecteurs niet in gesprek gaan met een grote groep ouders.
Toch willen ze graag uw mening kennen over hoe wij in onze school (samen)werken
en communiceren.
U vindt de vragenlijst op deze link:

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=INSP_PUBLIEK:2000:::NO:2000:P2000_BEVRAGING_CD,P2000_INSTELLING_ID:oudervragenlijst,26054

Het invullen van de vragen neemt maximaal 10 minuten in beslag. 

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zijn anoniem.
De onderwijsinspectie geeft noch aan de school, noch aan anderen, individuele
opmerkingen vrij. Bedankt alvast om deze vragen te beantwoorden vóór 4 oktober 2020.


Meer informatie vindt u op www.onderwijsinspectie.be/nl/informatie-schooljaar-2020-2021.

Met vriendelijke groet,
de directie

Volg ons op de facebookpagina


Info CLB

Vrij CLB Limburg opent vanaf 12 mei opnieuw de Coronachat.
Ben je ouder, leerling, leerkracht? Stel jouw coronavraag.
De chat wordt bemand door onze artsen,
van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 16u. 

Klik hier voor jouw vraag!


Corona

- boekje om corona uit te legen aan kinderen:
De Coronas op gezinsvakantie 

boekje voor kinderen die terug naar school mogen::
Lin gaat terug naar school

- Picto's i.v.m. Corona

- besmetting voorkomen in verschillende talen:
Frans - Turks - Arabisch - SpaansPools - Bulgaars - Russisch - ...

- maatregelen in België in verschillende talen:
Frans - Turks - Arabisch - Spaans Pools - Bulgaars - Russisch - ...

- Ouders voor ouders: volg op facebook: 5wekentotpasen

KU-Leuven biedt in samenwerking met
imec onderwijs gaat viraal aan! 

- educatieve websites om online te spelen en te leren

digitaal onderwijs (ook tips voor anderstaligen)INSCHRIJVINGEN 2020-2021

voldoende plaatsen in De Berk, voor elk type


 

Een afspraak voor meer informatie en een bezoek aan school kan gemaakt

worden via het secretariaat (011/22 98 93) of via school@deberk.be 

Wat betekent het M-decreet voor onze school?

De invoering van het M-decreet heeft gevolgen voor het gewoon onderwijs 
maar dat betekent zeker niet dat leerlingen die het moeilijk blijven 
hebben in het gewoon onderwijs de overstap naar het buitengewoon onderwijs 
niet meer kunnen maken.

Indien uw kind toch extra zorg(en) nodig zou hebben dan kan “De Berk” nog 
altijd een oplossing bieden voor uw kind en voor uw bezorgdheid.

Spreek iemand van het CLB aan of maak een afspraak om eens te luisteren en 
een kijkje te komen nemen in onze school.

Welkom!

School DE BERK

Kloosterbeekstraat 7

3500 Hasselt

Tel (011)22 98 93

school@deberk.be

Submenu

top volgende