Home

Woensdag, 22 september 2021

Betreft: preventieve testing CORONA

Het schooljaar is goed gestart maar toch wordt onze school opnieuw geconfronteerd
met coronabesmettingen. Zowel bij een aantal leerlingen, leerkrachten als op de bus.

Wij willen graag in samenwerking met het Contact Tracing Team de mogelijke
besmettingen in kaart brengen.


Daarom is er door het Contact Tracing Team beslist om morgen,
DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021, ALLE LEERLINGEN EN PERSONEELSLEDEN TE LATEN
TESTEN
door een gespecialiseerd team.

Deze testing zal doorgaan in de school en wij zullen de nodige aandacht besteden dat dit
voor de kinderen op een rustige manier kan verlopen.

Voor ons is het heel belangrijk dat
u ons laat weten ALS UW KIND NIET ZOU MOGEN GETEST WORDEN IN DE SCHOOL.
U kan dit laten weten door:
      • te mailen VOOR 9.30 uur DONDERDAG 23 september 2021 naar
         secretariaat@deberk.be
 met vermelding van de naam van uw zoon of dochter en
         klas en expliciet te laten weten dat hij of zij NIET getest mag worden op school
     
      • Of te bellen naar de school VOOR 9.30 uur DONDERDAG 23 september 2021
        op het nummer 011/22.98.93

Indien uw kind WEL mag getest worden op school dan moet u als ouder NIETS DOEN.
Alle kinderen mogen voorlopig naar school blijven komen. Met de testing wil het Contact
Tracing Team proberen om in kaart te brengen welke kinderen en/of leerkrachten mogelijk
besmet zijn en de nodige maatregelen op een gerichte manier toepassen.

Dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten.

Luc Piccard, directeur

EXTRA INFO VAN HET CLB:

Meneer, mevrouw,

In de school van uw kind zijn recentelijk meerdere besmettingen met het coronavirus
vastgesteld en werden intussen reeds verschillende klassen in quarantaine geplaatst.

Omdat we het enerzijds zeer belangrijk vinden dat kinderen naar school kunnen blijven
gaan, maar anderzijds ook wel bezorgd zijn naar aanleiding van deze besmettingen,
vond gisteren een overleg plaats tussen de artsen van ELZ Herckenrode, het Agenschap
Zorg en Gezondheid en het CLB.

Tijdens dit overleg werd besloten tot het uitvoeren van een collectieve preventieve testing
van alle leerlingen en personeelsleden van de school (uitgezonderd diegenen, die reeds
in quarantaine zijn en hun eigen test-afspraken verder dienen op te volgen).
We opteren er op dit moment niet voor om de school te sluiten.

Door deze testing willen we in beeld brengen hoe verspreid de infectie momenteel aanwezig
is in de school. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal bekeken worden of verdergaande
maatregelen nodig zijn.

Praktische afspraken:

1. De testing wordt uitgevoerd door het Mobiele Test Team van het UZA en gaat door:

                   Datum: donderdag 23 september 2021
                   

                   Tijdstip: tijdens de schooluren

                   Locatie: in de school

Graag willen we bij iedereen het belang benadrukken van deze testing. Het is enkel op deze
manier dat we een goed zicht kunnen krijgen op de actuele situatie en, indien nodig,
verdere maatregelen kunnen nemen.

2. Gelieve uw kind voor deze testing de KIDS-ID of identiteitskaart en een klevertje van
    uw ziekenfonds mee te geven. Na deze testing wordt u door het UZA op de hoogte
    gebracht van het testresultaat via sms.
    Indien blijkt dat uw kind besmet is, zal u opgebeld worden door contact tracing.

3. Ouders, die niet wensen dat hun kind op 23-9-2021 wordt getest, dienen
    dit zo snel
mogelijk te laten weten aan de school door onderstaand strookje
    in te vullen en mee
te geven met hun kind.

4. Personen, die positief testen, blijven 10 dagen thuis in isolatie. Hun gezinsleden gaan
    in quarantaine. Contact tracing zorgt op dat moment voor verdere info.
    Wij blijven de situatie van zeer nabij verder opvolgen en houden u op de hoogte,
    indien er bijkomende maatregelen genomen worden afhankelijk van de resultaten
    van de testing.


Met vriendelijke groeten,

Dr. Myriam Geens
Covid Team Vrij CLB Limburg

Dr. Pieter-Jan Van Landegem
MSPOC ELZ Herkenrode

Info, rondleidingen en inschrijvingen juni en vakantieregeling zomer 2021

WELKOM IN ONZE SCHOOL: infoboekje voor nieuwe leerlingen.

infoboekje

Volg ons op de facebookpagina

Bezoek De Berk vanuit de lucht...

 

Een afspraak voor meer informatie en een bezoek aan school kan gemaakt

worden via het secretariaat (011/22 98 93) of via school@deberk.be 

Wat betekent het M-decreet voor onze school?

De invoering van het M-decreet heeft gevolgen voor het gewoon onderwijs 
maar dat betekent zeker niet dat leerlingen die het moeilijk blijven 
hebben in het gewoon onderwijs de overstap naar het buitengewoon onderwijs 
niet meer kunnen maken.

Indien uw kind toch extra zorg(en) nodig zou hebben dan kan “De Berk” nog 
altijd een oplossing bieden voor uw kind en voor uw bezorgdheid.

Spreek iemand van het CLB aan of maak een afspraak om eens te luisteren en 
een kijkje te komen nemen in onze school.

Welkom!

School DE BERK

Kloosterbeekstraat 7

3500 Hasselt

Tel (011)22 98 93

school@deberk.be