Location: Home > Afdelingen
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Afdelingen

 

In onze school wordt onderwijs en opvoeding gegeven aan drie types, nl. Type BA, Type 2
en Type 9. Ieder type heeft nood aan een eigen specifieke orthopedagogische en
orthodidactische aanpak.

afdelingen3

In elk van de drie afdelingen heerst een leef- en leerklimaat waarbij bijzondere aandacht
wordt besteed aan een samenhangende leerlijn, het bewust kennen van de leerlingen, het
geven van degelijk onderwijs, het waarderen van de leerlingen en het gepast aan bod
laten komen van hun gevoelens.


Gespecialiseerd onderwijsaanbod voor leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Type 9
Type BA
Type 2

Submenu

vorige top volgende