Location: Home > Afdelingen > Type 9
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Type 9

 

 

Auti-klas kleuters

Kleuters met ASS en een (rand)normale begaafdheid kunnen bij ons terecht in onze
auti-kleuterklas, een kleuterklas waarin enkel leerlingen met de diagnose ASS zitten.
Dit is een graadklas waarin kinderen van 2,5 tot 6 jaar samen zitten.
De werking wordt aangepast aan de specifieke individuele noden van de kinderen.
Belangrijke aandachtspunten waarrond gewerkt wordt zijn ondermeer sociale
vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, spelvaardigheden en de eerste stappen
naar een goede werkhouding.
Het bieden van rust, voorspelbaarheid, structuur en overzicht staan hierbij centraal.

indeling
Een eigen werkplek

daglijn
Een daglijn / weeklijn

indeling1indeling2
indeling3indeling4
De ruimte wordt ingedeeld in verschillende hoeken.

 

Bij overstap naar het lager onderwijs stromen deze leerlingen door naar onze geïntegreerde
werking, type basisaanbod.

 Geïntegreerde autiwerking lager onderwijs

Wij staan als school achter een geïntegreerde werking.
Tot op heden hebben wij in ons lager onderwijs geen auti-klassen waarin enkel kinderen
met ASS worden begeleid.
Onze leerlingen met ASS worden net zoals al onze leerlingen ingedeeld in klassen binnen
type basisaanbod.
Uiteraard wordt er wel rekening gehouden met de individuele noden van leerlingen met ASS.
Zij worden binnen de klaswerking ondersteund met aangepaste hulpmiddelen zoals de daglijn,
de nodige visualisaties, time-timer, koptelefoon, enzovoort.
Tijdens de speeltijden kunnen onze leerlingen die hier nood aan hebben terecht op
onze rustige speelplaats.

 

rsp1rsp2
De rustige speelplaats

 Ondersteuning op maat

Het nieuwe ondersteuningsmodel vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION).

Een kind krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION.

De school voor gewoon onderwijs bepaalt samenmet het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:

Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar.

 

Onze GPS bij ASS, eigen praktische gids

De GPS bij ASS is een praktische gids ontworpen door onze school waarin concrete tips met betrekking
tot de noden van kinderen met ASS worden samengevat. In een oogopslag krijg je met behulp van de
GPS bij ASS een overzicht van dingen die je voor deze kinderen kan doen en dingen die je best vermijdt.
De domeinen binnen de GPS bij ASS concentreren zich op 5 luiken die voor de werking met kinderen
met ASS bijzondere aandacht verdienen, namelijk de luiken communicatie, sociale omgeving,
voorspelbaarheid, ruimtelijke en zintuiglijke aandachtspunten en vrije tijdsinvulling.
Binnen de variant voor ASS bij peuters en kleuters werd er aandacht besteed aan een extra luik,
namelijk het luik ‘zelfredzaamheid’, een zeer belangrijk aandachtspunt binnen deze leeftijdscategorie.
Door aanpassingen binnen deze verschillende domeinen trachten wij als school zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan de bijzondere noden van kinderen met een autismespectrumstoornis.

gps

Aan alle ouders van onze leerlingen met een diagnose ASS wordt deze GPS bij ASS uiteraard gratis 
aangeboden. Externen kunnen deze ook steeds bij ons aankopen voor de prijs van 3 euro per stuk.

 

vorige top volgende