Location: Home > Praktische info > Activiteiten en vrije dagen 2020-2021
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
April 02. 2021 20:42:17

Activiteiten en vrije dagen 2020-2021

Kijkmoment nieuwe klas: donderdag 27 augustus tussen 17.00 en 18.30 uur

Eerste trimester 

Infoavond Type 2:

woensdag 23 september 2020 om 19.00 uur

Infoavond Type Basisaanbod+ T9:

donderdag 24 september 2020 om 19.00 uur

Lokale verlofdag:vrijdag 2 oktober 2020
Herfstvakantie:maandag 2 november 2020 t.e.m. 
zondag 8 november 2020
Wapenstilstandwoensdag 11 november 2020
Pedagogische studiedag:vrijdag 20 november 2020
Oudercontact T2 en TBA:        donderdag 17 december 2020
Kerstvakantie:maandag 21 december 2020 t.e.m.
zondag 3 januari 2021

Tweede trimester (start maandag 4 januari 2021)

Krokusvakantie:maandag 15 februari 2021 t.e.m.
zondag 21 februari 2021
Kienavond:vrijdag 12 maart 2021 (Kermeta Kermt)
Lokale verlofdag:maandag 15 maart 2021
Oudercontact T2 en TBA:donderdag 1 april 2021
Paasvakantie:                           maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag
18 april 2021

Derde trimester (start maandag 19 april 2021)

Pedagogische studiedag:woensdag 5 mei 2021
O.H.-Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021        
Brugdag:vrijdag 14 mei 2021
Schoolfeest:zondag 6 juni 2021
Pinkstermaandag:maandag 1 juni 2021
Oudercontact T2 en TBA:donderdag 24 juni 2021

Einde van het schooljaar:      woensdag 30 juni om 12.00 uur
vorige top volgende