Location: Home > Praktische info > Bewegingsopvoeding/zwemmen
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Bewegingsopvoeding/zwemmen

Bewegingsopvoeding en zwemmen

De leerlingen volgen twee lessen bewegingsopvoeding per week.
Alle leerlingen van Type BA en Type 9 krijgen om de 14 dagen één zwemles
(omwille van corona-maatregelen zijn deze lessen opgeschort vanaf
november 2020
tot nader bericht).
De leerlingen van type 2 gaan wekelijks zwemmen.
De kleuters hebben een aparte zwemregeling (info via de kleuterleerkrachten).
Tijdens de turnlessen dragen de kinderen het turnuniform van de school.

Het turngerief (van naam voorzien):

lo1

(turnbroekje en T-shirt kunnen in de school aangekocht worden aan inkoopprijs)

Om hygiënische reden wordt aan de kinderen gevraagd het turngerief tijdens de
verlofperiodes te laten wassen.

Het zwemgerief (van naam voorzien):

 

 

 

 

 

Bindende afspraken rond turnen en zwemmen: 
Bij zwem- en turnlessen is het dragen van juwelen verboden.
Turnen en zwemmen behoren tot de verplichte leervakken en moeten door de leerlingen
gevolgd worden.
Slechts met een geschreven toelating, ondertekend door de ouders, kan een leerling
uitzonderlijk ontslagen worden van de zwem- of turnles.
Wie om medische redenen gedurende een langere periode niet aan turn- of zwemlessen
mag meedoen, dient een medisch attest te bezorgen aan de turnleerkracht.
Leerlingen die niet kunnen gaan zwemmen blijven in de school.

 

vorige top volgende