Location: Home > Praktische info > Veiligheid
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 22. 2020 11:36:44

Veiligheid

 

De veiligheid in de school
De veiligheid in en rond de school moet voor ieder van ons een grote prioriteit krijgen.
Uit veiligheidsoverwegingen dienen we ons te houden aan bepaalde afspraken.

1. Veiligheid voor iedereen

Geen enkel kind in de school mag zich onttrekken aan het toezicht. Gedurende de speeltijden zijn de kinderen niet in de gang of de klas, tenzij ze de toelating hebben van de klastitularis. 

gang

Kostbare voorwerpen worden door de leerlingen niet meegebracht.

Omwille van de veiligheid is het niet toegelaten voor de jongens om oorbellen te dragen.

De leerlingen brengen geen gevaarlijke of storende voorwerpen mee naar school zoals scherpe voorwerpen, aanstekers, lucifers, skateboards, ...
Ze worden afgenomen en in bewaring gehouden tot het volgende oudercontact.

Gedurende de speeltijd doen de leerlingen geen gevaarlijke spelen. Vooral op de speelpleinen
kijkt men ernstig toe op het gepast gebruik van de speeltuigen.

schommel


De mogelijke conflicten onder de leerlingen (ruzies, pesterijen, ...) worden opgelost door
naar elkaar te luisteren. De leerkracht met toezicht verwittigt indien nodig de klastitularis.
In de klas wordt tijd gemaakt om conflicten die zich vaak herhalen te bespreken.

De leerlingen die met de fiets komen stallen hun fiets in de fietsenstalling op de parking. 's Avonds verlaten ze gegroepeerd en onder begeleiding de school. De fietsenrij vertrekt voor de busrijen.  

 

fietsenstallingfietsenstalling2


‘s Avonds bij het verlaten van de school helpt ieder aanwezig personeelslid bij de begeleiding van de leerlingen.

De verplaatsing naar de speelpleinen moet in de grootste orde verlopen. De drie begeleiders
verdelen zich over de ganse leerlingenrij, nl. de kop, het midden en de staart.

De parking van de bezoekers wordt niet gebruikt door het personeel. Het personeel parkeert zijn auto
niet op straat tussen de woningen van de buren. Deze ruimte dient steeds vrij te blijven voor het leerlingenvervoer.

‘s Morgens bij aankomst van de bussen wordt aan de bewaker op straat bijzondere aandacht
gevraagd voor de eventuele verkeersproblemen en de kwetsbare jonge kinderen.

Er zijn gemachtigde verkeersopzichters aangeduid om het verkeer te regelen tijdens de
aankomst en het vertrek van de autobussen. Ze kunnen het verkeer stilleggen als de kinderen zich
begeven naar de bussen. 

gvo

De begeleiding van de busrijen eindigt als de leerlingen zijn ingestapt. Pas na het vertrek van de
bussen kan het personeel de school verlaten.

medicijnenDe klastitularis meldt medische problemen van zijn leerlingen aan de
busbegeleider. Dit kan door het bezorgen van de medische fiche
(beroepsgeheim !). Het betreft enkel kinderen met een verhoogd
gezondheidsrisico.

Het gebruik van gasflessen om te koken of te verwarmen is in school niet toegelaten.

2. De verkeersveiligheid

Meer dan andere kinderen zijn onze kinderen kwetsbaar in het verkeer. Daarom dienen we onze verkeerslessen bijzonder te verzorgen en de kinderen bewust te wijzen op het gevaar in het verkeer.

Ouders kunnen hun kinderen brengen en halen, maar rijden NOOIT de speelplaats op.

U laat de wagen achter op de daartoe aangeduide plaatsen (zie schets). Zo kunnen de bussen veilig aankomen en vertrekken.
U parkeert of rijdt nooit tussen de bussen.
Wij vragen u ook om nooit op de oprit van de buren te parkeren noch te draaien en voldoende afstand
van deze opritten te houden (cfr. vrachtwagenvervoer).

veilig
 
 

vorige top volgende