Location: Home > Structuur > GON
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
March 31. 2020 20:21:29

GON

GON-begeleiding vanuit De Berk

1. Wat is GON?

Geïntegereerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.

De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan in het gewoon onderwijs en steunt hierbij op zijn/haar ervaring uit het buitengewoon onderwijs. Vanuit de Berk kan dit zowel voor kleuter- en lager onderwijs als voor secundair onderwijs.             

Een GON-pakket voor het aanstellen van GON-begeleiders wordt toegekend aan de school voor buitengewoon onderwijs. Dit pakket  wordt besteed aan de begeleiding van leerkrachten, leerlingen en/of ouders in het gewoon onderwijs. 


2. De verschillende vormen van GON

GON kan in de praktijk verschillende vormen aannemen 

 
3. GON-partners 


4. Toepassingsvoorwaarden GON

 
5. Wat is een integratieplan?

Het integratieplan is een basisdocument, een handelingsgerichte engagementsverklaring die essentiële gegevens bevat betreffende de begeleiding voor de leerling en die voor bepaalde periode wordt opgesteld. Een leerling in het GON-onderwijs is pas financier- of subsidieerbaar indien er een integratieplan is opgemaakt.

Een integratieplan kan woden opgesteld voor leerlingen die geen GON-paket en/of integratietoelage genereren.

Een nieuw integratieplan wordt opgemaakt bij wijzigingen in de aard van:

Het integratieplan omvat: 

 

6. De duur van GON-begeleiding waarop een leerling recht heeft

Een leerling heeft recht op 2 jaar GON-begeleiding per schooltraject (kleuter-, lager- en secundair onderwijs). Een GON-leerling genereert 2 uur voor de dienstverlenende school die het totale pakket aan GON-uren verdeelt over de GON-leerlingen, de begeleiders, de GON-coördinator, ...


7. Hoe GON-begeleiding aanvragen?


8. De begeleiding of ondersteuning gebeurt op drie domeinen

8.1. Leergerichte ondersteuning

Beeldvorming, inschatting beginsituatie

Organisatie, methodiek

Sociale vaardigeheden

Algemeen

 

8.2. Leerlinggerichte ondersteuning

 

8.3. Teamgerichte werking/collegiale ondersteuning

vorige top volgende