Location: Home > Structuur > Oudercomités
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 17. 2019 20:11:43

Oudercomités


De oudervereniging
Aan onze school is een goedwerkende oudervereniging verbonden. Per afdeling is er een oudercomité voorzien.

Wat doet een oudercomité?

Zij vergaderen een 3-tal keer per jaar om actuele gelegenheden te bespreken. Samen met directie en personeelsleden bepalen ze de overkoepelende activiteiten en leggen die vast in een jaarplanning. Van hieruit worden ook de eventuele vragen voorbereid naar de participatieraad. Ouders die vragen hebben kunnen deze altijd doorgeven aan een oudercomité en deze vragen zullen door oudercomité en participatieraad behandeld worden.
Tussendoor vergaderen ze enkel ter voorbereiding op een activiteit indien nodig.
Zij proberen na te gaan hoe ze de school en dus ook de leerlingen materieel kunnen steunen (om materiaal te kopen, de schoolbibliotheek uit te breiden, een animator te laten komen op speciale dagen, ...).
Zij richten tal van activiteiten in zoals een eetdag, soepbedeling tijdens de herfstwandeling, thema-avonden, wandelzoektocht, appelweek, .... en zeker niet te vergeten ons praatcafé tijdens de oudercontacten telkens bij het afhalen van de rapporten.

Ouders die wensen te zetelen in de oudervereniging kunnen dit kenbaar maken aan de voorzitter of contactpersoon van de betreffende afdeling.

Voorzitter: Ilse Schreurs

Contact: ilseschreurs@hotmail.comvorige top volgende