Location: Home > Kinderhoek
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 17. 2019 20:11:43

Kinderhoek

Dat onze school oog heeft voor BIJ-zondere kinderen staat
als een paal boven water!
Er is al een boekje verschenen waarin dit duidelijk werd naar
voren gebracht.
De originele prenten hangen mooi ingekaderd  op school
in de hal..
Elk schooljaar start de beeldles van juf Sylvie  met het
knutselen van een bij
als symbool voor hun BIJ-zonderheid.
Dit zowel bij de jongsten als bij de oudsten:
uit silkclay, uit papier of  van een rolletje , getekend of
geschilderd.
Het is leuk om te zien dat er collega’s dit ook toepassen.

bij01meer

De oudsten leerlingen kregen de kans om met een zachte klei
- silkclay – een creatief fantasiewezen te maken.
Een klei waarvan je niet vuil worst !!
Mooie resultaten !!

silk01meer

Juf An maakte tijdens de muzische lesjes met de leerlingen mooie Ipad-filmpjes!
Bewonder hun "Stop motion":

stop motion

vorige top volgende