Location: Home > Schoolreglement
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
September 03. 2020 19:19:42

Schoolreglement

 

Schoolmateriaal
Afwezigheden
Klik hier voor het volledige schoolregelement


1. ONZE SCHOOL
 

1.1      Welkom 

Beste ouders.

Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind.  Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.  Als school bieden wij u goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een aangepaste opvoeding geïnspireerd op een Christelijke visie.

Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders en opvoeders hebben.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

Welkom in basisschool “De Berk”

 

 

 

In bijlage vindt u een “verklaring van de ouders, akkoord schoolreglement”.

 

Gelieve na het lezen van het schoolreglement dit formulier te ondertekenen voor akkoord en ons terug te bezorgen binnen de week na ontvangst.

 

vorige top volgende