Location: Home > Afdelingen > Ter Heide
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Ter Heide

Onderwijs in samenwerking met Ter Heide en ‘t Trapke

De Berk geeft al vele jaren onderwijs aan leerlingen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) . Deze kinderen vragen om een zeer specifieke vorm van onderwijs op maat. In het kader van ‘elk kind heeft recht op onderwijs’ (verdrag van Salamanca) werd er steeds gezocht naar aangepaste vormen om dit te kunnen aanbieden aan deze leerlingen.  
In Ter Heide verblijven kinderen met een verstandelijke en/of bijkomende beperkingen. Aan deze leerlingen biedt Ter Heide een professionele ondersteuning. De Berk biedt aan deze kinderen verschillende vormen van kleuter- en lager onderwijs (o.a. deeltijds, voltijds, tijdelijk onderwijs aan huis, permanent onderwijs aan huis…)

Door de jaren groeit de samenwerking met Ter Heide en wordt er aan steeds meer kinderen kwalitatief onderwijs gegeven. In overleg met Ter Heide wordt er voor elke bewoner/leerling een aangepast onderwijsaanbod gerealiseerd. Het CLB is in dit hele traject een belangrijke partner.

De onderwijsdomeinen die vorm krijgen in verschillende activiteiten zijn :

-       Communicatie en taal

-       Sensomotorische ontwikkeling

-       Sociaal-emotionele ontwikkeling

-       Spelontwikkeling

-       Zelfredzaamheid

De doelen worden steeds individueel geselecteerd op maat van ieder kind.

 

De activiteiten  die vorm geven aan de na te streven (onderwijs)doelen zijn o.a.

-       Onthaal

-       Thema verkennen (waarneming)

-       PECS (picture exchange communication system)

-       Functioneel rekenen

-       Leren leren (werksessie)

-       Keuze-activiteit

-       Tiktak

-       Vertelschort

-       Danslabo

-       Knutselen

-       Speltherapie

-       Snoezelen

-       BIM (beleven in muziek)

-       Ervaar het maar-activiteiten

-       Toverdoos-activiteiten


Om de kwaliteit van het onderwijsaanbod te garanderen wordt er regelmatig een overleg voorzien met alle betrokken partijen. Ouders worden op de hoogte gehouden van de evolutie van hun zoon/dochter via een oudercontact.

 

 


vorige top volgende