Location: Home > Structuur > Oudercomité
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Oudercomité

Onze oudervereniging: het oudercomité De Berkende Handen. 
Aan onze school is een goedwerkende oudervereniging verbonden met
een bijzondere naam: De Berkende Handen.
Alle ouders kunnen deel uitmaken van het oudercomité of men kan zich
ook opgeven als helpend lid bij activiteiten.

Wat doet ons oudercomité?

Het oudercomité vergadert minstens een viertal keer per jaar om actuele
gelegenheden, problemen, nieuwe ideeën en eventuele bezorgdheden te
bespreken. Samen met de directeur en enkele personeelsleden bepalen ze
de overkoepelende activiteiten en leggen die vast in een jaarplanning.
Van hieruit worden ook de eventuele vragen voorbereid naar de schoolraad,
een soort participatieraad van een afvaardiging van ouders en
personeelsleden en de directeur. De ouderraad komt driemaal per jaar
samen. Tijdens dit officieel overlegmoment worden ook nieuwigheden en
veranderingen gemeld, besproken en goed gekeurd.

Ouders die vragen, zorgen of problemen hebben kunnen deze altijd
doorgeven aan iemand van oudercomité en deze vragen zullen door
oudercomité en eventueel door de schoolraad behandeld worden. 
Tussendoor vergaderen ze ook ter voorbereiding op een activiteit indien
nodig. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om rechtstreeks met de
directeur te praten of iets te bespreken .

De leden van het oudercomité proberen na te gaan hoe ze de school
en dus ook de leerlingen kunnen steunen (om materiaal te kopen,
de schoolbibliotheek uit te breiden, een animator te laten komen op
speciale dagen, busvervoer bekostigen, helpen bij speciale gelegenheden,
organisatie van de Vlaamse Kermis op het schoolfeest, ...).
Zij richten zelf ook tal van activiteiten in zoals een ontbijtwandeling,
een info-avond, de speculaasverkoop, de kerstmarkt.... en zeker niet te
vergeten het praatcafé tijdens de oudercontacten telkens bij het afhalen
van de rapporten.

Ouders die wensen te zetelen in de oudervereniging kunnen dit kenbaar
maken aan de (onder-) voorzitter of aan de directeur.

Voorzitter: Katrien Tips (aanspreekpunt type BA en type 9)

Ondervoorzitter: Anneke Penders (aanspreekpunt Type 2)

Deze ouders zijn ook bereid om meer uitleg te geven over de school en zijn werking.

Contact: katrien.tips@gmail.com of annependers@hotmail.com of directie@deberk.bevorige top volgende