Location: Home > Personeel
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Personeel


Een gespecialiseerde aanpak

annemie

De klastitularis geeft les naar maat van zijn leerlingen, niettegenstaande kunnen niet alle problemen in de klas opgelost worden.

De klastitularis kan daarom beroep doen op de hulp van logopedisten, kinesisten, bijzondere leermeesters individueel onderwijs en een GOK-coördinator.

Deze gespecialiseerde mensen richten zich dan bijzonder op de specifieke leerproblemen van de kinderen en ondersteunen het leerproces met hulp en advies.

Jaarlijks komt de klassenraad minimaal 3 keer samen om de leervorderingen te evalueren en om het leerproces bij te sturen.

In de klassenraad zetelen de directeur of zijn afgevaardigde, de afgevaardigde van het CLB , de orthopedagoge, de betrokken klastitularis, aangevuld door eventueel andere betrokken leerkrachten.

Tijdens de klassenraad wordt tevens beslist welke kinderen speciale behandeling nodig hebben en in welke mate.

Stopzetting of uitbreiding van individuele of groepstherapieën gebeurt eveneens in samenspraak met de leden van de klassenraad.

De visie op ons onderwijs vermeldt dat indien mogelijk alle buitenschoolse therapieën opgevangen worden binnen de school.

De klassenraad adviseert eventuele buitenschoolse therapieën indien de mogelijkheden binnen de school onvoldoende blijken.

Het is uitsluitend de directeur of de klastitularis die de ouders van soortgelijke therapieën op de hoogte brengt, en dit na advies van de klassenraad.

Submenu

vorige top volgende