Location: Home > Structuur > Diensten
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Diensten

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Algemeen directeur: Dr. Els Vanhamel

CLB, team buitengewoon onderwijs

Adres: Jan Palfijnlaan 2, 3500 Hasselt
Tel: 011/37 94 90
Fax: 011/37 94 99
e-mail:    hasselt@vclblimburg.be
website:  www.vclblimburg.be


Openingsuren: werkdagen 8.00 uur - 17.00 uur
   
Wat is een CLB ?
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten
en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
Het CLB vervangt vanaf 1 september 2000 het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) en het centrum
voor medisch schooltoezicht (MST).

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team.
Hun werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het goed voelen van de leerling staat centraal zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

U kan gratis beroep doen op het Vrij CLB-BO voor informatie en advies met betrekking tot de
schoolgaande kinderen. Dit richt zich vooral tot moeilijkheden op school of thuis.
Verder kan u terecht met vragen over:

 

Het CLB en onze school

Het CLB-BO staat samen met de school in voor regelmatig overleg via klassenraden over de
vorderingen en aanpak van de leerlingen.
Het CLB-BO wil ouders informeren, raad geven en begeleiden bij het nemen van beslissingen i.v.m. overgang naar het gewoon onderwijs of (buitengewoon) secundair onderwijs.
Het CLB-BO biedt hulp bij het aanpakken van moeilijkheden thuis.

 

logovclb

 

Aarzel niet bij vragen en neem op tijd contact.
 
Type BA:
Dorien Joosten
Martien Linden 


Type 2:
Hilde Leenders

Schoolarts:  Dr. F. Duyvendak
Verpleegkundige:  
vorige top volgende