Location: Home > Getuigenissen
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Getuigenissen

Dankbrief van gelukkige ouders (juni 2021)

Hallo meneer de directeur, 

hallo meesters en juffen van de Berk, 

We dachten eerst wat doen we…. schrijven we een kaartje, zeggen we het persoonlijk? 

Maar het is het volgende geworden, we schrijven jullie allemaal even deze mail.
Het schooljaar 2020-2021 is ten einde en daarmee komt er ook een einde aan de lagere
schoolloopbaan van Marth op de Berk!
 

We kijken met heel veel dankbaarheid en goede gevoelens terug op haar tijd in de Berk.

Het begon voor ons als ouders namelijk niet gemakkelijk, dit had je niet voor ogen voor je dochter in het begin van haar lagere school.  MAAR al snel werd duidelijk dat Marth in de gewone lagere school ongelukkig was, droevig, onzeker en ze had helemaal geen zelfvertrouwen meer. Tijd dus om als ouders in actie te schieten en te gaan zoeken naar een ander traject, een andere vorm van onderwijs.

We zijn dan een aantal keer op bezoek geweest in de Berk. Eerst wij als ouders alleen, daarna met Marth.  We zijn altijd even goed ontvangen geweest, iedere keer werd er voldoende tijd voor ons voorzien.  Tijd die je als ouders nodig hebt om uiteindelijk die stap te zetten.  Je kreeg een antwoord op je vragen en bedenkingen en ging er steeds met een goed gevoel terug weg. 

Na de beslissing volgde de volgende spannende tijd. Dat was haar start op de Berk, wat waren we als ouders blij dat deze vlot verliep.  We zagen al heel snel een andere dochter terug, eentje die wat meer in haarzelf geloofde, die er terug voor wilde gaan en die met plezier naar school ging.

Dat deed ons al snel beseffen dat we ECHT WEL de goede keuze hadden gemaakt.

Ieder jaar opnieuw werd er hard gewerkt, met veel zorg en aandacht voor ieder kind, dus een dikke pluim voor alle leerkrachten die Marth doorheen de jaren gehad heeft.  Ieder op zijn eigen manier, maar steeds met dezelfde doelstelling het beste uit de kinderen halen.

Juf Caroline zal altijd een speciaal plaatsje in ons hart hebben, hoe zij in het begin met haar klasje omging.  Allemaal nieuwe vriendjes die heel onzeker en vol verwachting daar kwamen zitten. Je haalde het beste in Marth naar boven en liet haar weer geloven in zichzelf.  Blije juf, blije kindjes, waarvoor dank!!! 

Wat Marth op die tijd in de Berk heeft bijgeleerd en hoe ze is vooruitgegaan, staat voor ons als een paal boven water dat dit niet het geval zou zijn geweest in het gewoon onderwijs.

Dit is nog steeds een grote kracht van het bijzonder onderwijs, ieder kind werkt er op zijn tempo en oefent de leerstof in zoals het hem of haar lukt. 

Dus bij deze even een warme oproep aan ouders die voor de dezelfde beslissing staan als wij jaren geleden.  Gewoon doen!!! Als er één ding is wat wij hebben geleerd, dan is het dat er geen vast traject voor kinderen bestaat, alleen het JUISTE traject voor jouw kind!! 

Een dikke merci aan iedereen op de Berk, we gaan jullie missen.  We zien dat Marth nu klaar is voor het volgend hoofdstuk in haar leven.  We dragen jullie een warm hart toe en denken met een goed gevoel aan jullie terug.

Doe dat nog goed en vooral blijf het doen met evenveel passie en inzet, jullie doen dat super! 

Met vriendelijke groeten 

Raf en Els Roncada-Meermans

Marth Roncada

 

Dankbrief van gelukkige ouders (juni 2021)

Geachte heer directeur en leerkrachten,

Beste iedereen van De Berk,  

Zoals afgelopen donderdag beloofd bij de proclamatie wou ik de school "De Berk" en al haar leerkrachten en personeel bedanken voor alles wat jullie de afgelopen drie jaren gedaan hebben voor onze dochter Britt.

Op het moment dat we de overstap maakten, zat Britt mentaal in een dip.

Gepest door haar medeleerlingen, onbegrepen door haar leerkrachten, zonder zelfvertrouwen omdat ze hele tijd boven haar niveau moest vechten om de leerstof te begrijpen,

elke avond huilend bij het huiswerk. Dit zal voor veel ouders wellicht herkenbaar klinken.

Elke ouder wil immers dat zijn/haar kind de beste kansen krijgt in het leven. op zo hoog mogelijk niveau opgeleid wordt. Ook al gaat dit soms ten koste van het geluk van het kind zelf.

Met een bang hartje bij haar en met onzekerheid bij ons als ouders, zijn we dan naar "De Berk" gekomen, met veel vragen, waarvoor u als directeur rustig de tijd genomen hebt.

Een eerste kennismaking met de faciliteiten, kleine klassen, zorgjuffen en leerkrachten volgde.

Dan hebben we de sprong gewaagd. Eerst in de klas van meester Geoffrey. Het was de eerste meester die Britt had en vanaf het eerste moment was de klik er terug. Britt ging terug met plezier naar school. De band was zo goed dat ze een beetje familiair werd, maar dat werd op een positieve manier rechtgezet. Ons kind werd terug een kind, bloeide terug open, kreeg complimentjes om wie ze was en om wat ze wel goed kon.

Het draaide niet alleen om de schoolresultaten, hoewel deze ook behoorlijk bleven.
Ons kind kon terug ontspannen en keek er elke dag naar uit om naar school te gaan.

Ook voor ons was de relatie helemaal anders. Voor elke vraag mochten we contact opnemen met de klasleraar in plaats van beperkt tot de oudercontacten op de vorige school.

De twee jaren nadien zagen we ons kind echt groeien tot een (flinke) puber, met een hechte vriendengroep van kinderen die ook omwille van gelijkaardige problemen naar De Berk zijn gekomen.

Met juf Dorien hadden Britt en wij de beste band. In haar had Britt een rolmodel en iemand bij wie ze met al haar vragen en emoties terecht kon. Dat gold ook voor ons als ouders. Het feit dat we ook nu nog af en toe contact blijven houden, zegt genoeg. 

Juf Dorien dacht actief mee over de toekomst van Britt en haar verdere ontwikkeling.
De start van corona en de eerste lockdown heeft jammer genoeg de eerste helft van 2020 verpest met het leren op afstand en de leuke activiteiten die niet zijn kunnen doorgaan.

Voor het laatste jaar hebben we getwijfeld tussen al starten met middelbaar of nog een jaar extra in "De Berk". We hebben gekozen om ze nog een jaar langer te laten blijven om haar zo nog meer te laten groeien als persoon voor ze nu in september de overstap naar het middelbaar maakt. Meester Wim heeft zijn uiterste best gedaan om de puberuitbarstingen onder controle te houden, waarvoor we ook hem dankbaar zijn.

Tot slot nog een woordje van dank voor al de andere leerkrachten, zorgpersoneel, secretariaat en u als directeur voor alles wat u voor onze dochter gedaan hebt om om de omstandigheden te creëren waarin onze dochter terug is opengebloeid. 

Ik zou de school "De Berk" dan ook bij iedereen van harte aanbevelen.

Vriendelijke groeten

Peter Fabry


Dankbrief van gelukkige ouders (juni 2020)


Vanaf de lagere school bleek rekenen voor onze dochter een hele uitdaging. 
Ze werkte hard en veel, omdat ze echt alles wilde begrijpen. 
Vele uren maakten we samen oefeningen, maar halverwege het tweede leerjaar voelden we aan dat 
het zo niet verder kon. Alleen wisten we niet wat te doen…. We werden in de richting van het bijzonder onderwijs ‘gestuurd’, en hoorden vooral veel vooroordelen. We maakten ons ook zorgen: geven we haar kansen als we overstappen naar het bijzonder onderwijs, of nemen we haar net kansen af?

Daarom maakten we een afspraak om de school te bezoeken. We konden een kijkje nemen tijdens
de les van een klas van hetzelfde leerjaar, en zagen op het bord dezelfde leerstof staan als in haar eigen klas. Het was net zoals in een gewone school een gewone klas, met kinderen en een meester.

We maakten de overstap naar het type Basisaanbod. Vanaf de start van het schooljaar merkten we
dat jullie ‘niet gewoon’ zijn. De betrokkenheid van de leerkrachten die onze dochter echt kenden, 
de kleine klassen, de mogelijkheid om in een andere klas de rekenlessen te volgen op niveau,
de individuele begeleiding, de activiteiten tijdens het schooljaar, de tijd die er genomen wordt voor ons
als ouders bij oudercontacten maar ook doorheen het schooljaar als we vragen hadden, … heel fijn! 
Deze begeleiding en ondersteuning zorgde ook voor meer rust in ons gezin bij het huiswerk maken.
Ook de ligging van de school in het bos, met volop natuur, rust en ruimte om buiten te spelen en het busvervoer waren echt pluspunten.
 

Ook in deze coronatijden voelden we jullie bezorgdheid en aandacht voor de kinderen.            

Onze dochter heeft geleerd dat ze niet de enige is die ‘anders’ is, dat iedereen wel ‘iets’ heeft,
en die kennis zorgt ervoor dat ze een open blik heeft op de verschillen die er zijn tussen kinderen… 
een wijze levensles!

‘Iedereen is een genie’ zei Einstein al. ‘Maar als een vis denkt dat hij in een boom moet klimmen
om gelukkig te zijn, dan zal hij zijn hele leven ongelukkig zijn’. 

Wij zijn heel blij dat we onze dochter in de Kloosterbeek(straat) hebben laten ‘zwemmen’ in plaats
van een ladder tegen een boom te zetten. Onze dochter weet wat ze goed kan, maar ook hoe ze moet omgaan met wat ze minder goed kan. Daar zijn jullie buitengewoon goed in geslaagd!
 

Dankuwel aan iedereen die onze dochter de afgelopen jaren veel bijgeleerd heeft, en ook ondersteund
en begeleid. We kijken heel tevreden terug, maar dankzij jullie kijken we ook vol vertrouwen vooruit.
De overstap naar De Berk was voor haar de beste beslissing, en ook voor ons als gezin!

 

Afscheidsbrief van een tevreden een moeder (juni 2019) 

Beste directeur en beste leerkrachten,

Enkele jaren geleden namen we een nieuwe start in De Berk.
Onze zoon had een diagnose ADHD gekregen en hij vond zijn
draai al lang niet meer in het gewoon onderwijs. 
Zijn klasgenoten plaagden hem omdat hij “anders” was en hij
bleef het moeilijk hebben (ook thuis met zijn huiswerk en ook
met zichzelf) maar wij hoopten dat het toch ooit beter zou worden...  

Op advies van het CLB werden wij doorverwezen naar het bijzonder
onderwijs zodat hij daar de juiste begeleiding zou krijgen, werd ons verteld.
We maakten een afspraak en met een klein hartje klopten wij aan bij De Berk,
want het buitengewoon onderwijs heeft toch nog steeds een negatieve
bijklank bij de meeste mensen. Helemaal onterecht bleek achteraf! 

Wij werden zeer goed onthaald door de directeur en we kregen een interessante 
rondleiding in de school.  Het beeld van een BO-school kwam toch niet
overeen met wat wij hadden gedacht… Helemaal niet!!! Jullie mogen
fier zijn op jullie school.

Wij voelden onmiddellijk de warme sfeer in de school, de rust in de gangen,
de kalmte in de klassen, de goede werksfeer in de lokalen, de vriendelijke
leerkrachten én leerlingen. We zagen “gewone kinderen” in de klas;
zo gewoon als onze zoon… En we hadden dadelijk het idee dat onze zoon
hier zeker op zijn plaats zou zijn en dat bleek ook helemaal waar te zijn. 

In september 2016 zette hij dan zijn eerste stappen in De Berk. 
De eerste weken liepen nog moeilijk in een nieuwe omgeving maar geleidelijk
aan bloeide hij helemaal open: op school maar ook terug thuis. We hadden dat
gehoopt maar we hadden dat eigenlijk niet meer verwacht. Wij hadden de
beste keuze gemaakt en begrijpen nog steeds niet waarom we zo lang gewacht
en getwijfeld hebben. 

We kregen een andere zoon terug: onze zoon van vroeger! Van een gefrustreerde,
boze jongen groeide hij uit tot een rustige leerling. Dit dankzij de hulp van dit
geweldige leerkrachtenteam.  Zij brachten hem terug naar een goed leerniveau
en ze stimuleerden hem ook om zijn talenten te tonen en dat hij ook mag zijn
zoals hij is, ondanks zijn problemen soms. Onze zoon kon hier zijn ware “ik”
laten zien en hij leerde ook veel vlotter zelfstandig werken. Nu is het echter
tijd om naar een nieuwe school te gaan in het middelbaar. Hij is er ook klaar
voor en ziet het helemaal zitten maar voor ons is het bang afwachten. 

Jullie leerkrachten zijn zo bijzonder omdat jullie al het goede en zelfs het beste
uit de kinderen blijven halen. Onze jongen is hier geen al nummer zoals zoveel
in de rij.  Nee, hij mocht hier zichzelf zijn met zijn goede en soms ook slechte dagen.  
Wij willen jullie hiervoor zeer hartelijk bedanken en gaan jullie zeker missen. 

Een welgemeende dankuwel en een dikke proficiat! 

Doe zo verder met dit fantastische werk dat jullie leveren.

Hopelijk kan mijn afscheidsbrief ook andere ouders helpen om de juiste keuze
voor de toekomst van hun te maken. 

De mama van K.

Beste leerkrachten/directieleden, 

Graag wil ik jullie bedanken voor de mooie jaren in De Berk.
Echter heb ik jullie school al 12 jaar geleden verlaten.
De mooie herinneringen ben ik nog lang niet vergeten.
Daarom zou ik specifiek meester Ivo, juffrouw Brigitte, juffrouw Sigrid,
meester Norbert en meester Marc willen bedanken voor jullie steun.
Ik heb veel gehad aan jullie lessen en ik ben blij dat mijn ouders de
keuze hebben gemaakt om naar De Berk te komen.
Ook meester Tino ben ik nooit vergeten!
Er is geen dag voorbij gegaan dat je me aansprak of naar me zwaaide.
Niet te vergeten meneer Gert en meneer Bert jullie LO lessen waren
fenomenaal!
Zoveel plezier dat ik bij jullie heb beleefd! 

Vervolgens wou ik ook nog even aanhalen naar een paar mooie momenten
bij jullie op school.Zoals de dagen dat we in het 6de leerjaar mochten
gaan helpen bij type 2.

Ook de netbal wedstrijd in de Stedelijke Sporthal Alverberg,
we hadden allemaal zoveel stress maar ik denk dat wij doen eerste
zijn geëindigd ?

Ik herinner mij ook nog een dag waar we verschillende activiteiten
mochten kiezen wat we wouden doen. Een daarvan was kruipen door
de griezelkelder één van, oh wat waren we bang!
Maar een oh zo fijne tijd!

Als laatste vond ik onze optredens waar we zo naartoe hadden
gewerkt super fijn! 

Liefste leerkrachten en directie,
Ik was niet een van jullie braafste kinderen maar toch wil ik jullie
bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan,
ik hoop dat er nog veel kinderen zich zo gaan voelen dankzij jullie.
 

Met vriendelijke groeten 

Naomi Reynders, januari 2019

Afscheidsbrief van N.
 
Ik weet het nog goed toen ik hier op school kwam.
Ik gaf de andere kinderen een groet en nog snel een kusje aan mama.
Dat was de dag dat ik mijn klas heb ontmoet.
Mijn klas, de klas die er altijd voor mij was!
Er waren verschillende soorten mensen,
met allemaal verschillende wensen
De ene groot, de ander klein. Ja die klas was echt fijn!
Ik voelde er me goed, ik voelde er me thuis
Deze school was een tweede thuis.
De juffen en meesters waren er voor mij en jou
door weer en wind, door hitte en kou!
Voor ieder kind elke keer weer opnieuw.
Ze leerden je ook nog spelling en rekenen,
knutselen en tekenen.
Nu sta ik hier te denken: het is echt waar,
Het afscheid is straks daar
En ik besef nu pas heel laat
dat ik dan deze school verlaat...
En dan zwaai ik naar mijn vrienden en vriendinnen,
Tot ziens en veel succes! Dank u!
Juni 2018

 

Beste directeur en beste leerkrachten,
 
Drie jaren geleden begon ons avontuur in De Berk.
Onze zoon had net de diagnose autisme gekregen en vond zijn draai
niet meer in het gewoon onderwijs.  Zijn klasgenoten plaagden hem
omdat hij “anders” was.  Op advies van het CLB werd hij doorverwezen
naar het bijzonder onderwijs zodat hij zeker de juiste begeleiding zou
krijgen.
Met een klein hartje klopten wij aan bij De Berk, want het bijzonder
onderwijs heeft toch nog steeds een negatieve bijklank bij de mensen.  
Onterecht.
Wij werden prima onthaald door de directeur en kregen een interessante
rondleiding in de school.  Wij voelden onmiddellijk de warme sfeer en
hadden het idee dat onze zoon hier zeker op zijn plaats zou zijn.
In september 2015 zette hij zijn eerste stappen in De Berk.  
De eerste weken liepen nog moeilijk maar geleidelijk aan bloeide hij
helemaal open.  Van een gefrustreerde, boze jongen groeide hij uit
tot een rustige leerling. Dit dankzij de hulp van dit geweldige
leerkrachtenteam.  Zij stimuleerden hem om zijn talenten te tonen
en dat hij er zeker mag zijn, ondanks zijn autisme. Onze zoon kon
en kan hier zijn ware “ik” laten zien.
Nu is het tijd om nieuwe paden te bewandelen.  Hijzelf noemt het een
magisch moment omdat er een nieuwe fase in zijn leven begint.
Jullie leerkrachten zijn zeker bijzonder omdat jullie het goede uit de
kinderen halen.  Onze jongen is hier geen nummer van zoveel in de rij.  
Nee, hij mag hier zichzelf zijn met zijn goede en soms ook slechte dagen.  
Wij willen jullie hiervoor bedanken en gaan jullie zeker missen.

 

Hallo allemaal, 

Via deze weg wil ik jullie allemaal nog eens heel hartelijk danken voor de goede begeleiding die jullie gaven aan Dries.

Dries heeft dank zij jullie hulp terug zijn zelfvertrouwen opgebouwd, wat ook te zien was in zijn dagelijks functioneren, steeds met veel plezier naar school, goede resultaten... ook nu in het middelbaar onderwijs plukken we daar de vruchten van.

 

Brief van een tevreden ouder.

Beste directeur, 

Graag wil ik u en al uw collega’s bedanken voor de zeer goede zorgen voor onze zoon gedurende de laatste vier jaren maar wij moeten spijtig genoeg afscheid nemen van een superteam. Vier jaren geleden begonnen wij als ouders met een heel klein hartje aan een nieuwe school... Wij wisten niet goed wat buitengewoon onderwijs juist was maar jullie zijn echt buitengewoon!

  

vorige top volgende